โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ผู้บริหาร

นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/01/2022
ปรับปรุง 27/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 138417
Page Views 155200
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กะเปา คีรีรัฐนิคม
2 โรงเรียนวัดอินทราวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม
3 โรงเรียนวัดโกศาวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม 077-293717
4 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง กะเปา คีรีรัฐนิคม
5 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
6 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
7 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
8 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม 077-294947
9 โรงเรียนบ้านหินดาน ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม
10 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
11 โรงเรียนบ้านปากโตน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
12 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
13 โรงเรียนบ้านโตนยาง ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
14 โรงเรียนบ้านท่าขนอน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 077391122
15 โรงเรียนวัดน้ำหัก น้ำหัก คีรีรัฐนิคม
16 โรงเรียนบ้านบางขนุน บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077380165
17 โรงเรียนบ้านน้ำราด บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077380158
18 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
19 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
20 โรงเรียนบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
21 โรงเรียนบ้านยาง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
22 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
23 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
24 โรงเรียนบ้านปากหาร บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
25 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
26 โรงเรียนวัดนิลาราม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
27 โรงเรียนบ้านย่านยาว บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
28 โรงเรียนบ้านบางพระ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
29 โรงเรียนบ้านท่าไคร ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
30 โรงเรียนบ้านมะเลาะ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
31 โรงเรียนบ้านย่านมะปราง ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
32 โรงเรียนบ้านวังพลาย ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู คลองไทร ท่าฉาง
34 โรงเรียนชุมชนบ้านโตนดสูง คลองไทร ท่าฉาง
35 โรงเรียนบ้านท่าแซะ คลองไทร ท่าฉาง 077-331171-2
36 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ คลองไทร ท่าฉาง
37 โรงเรียนวัดอัมพาราม คลองไทร ท่าฉาง
38 โรงเรียนบ้านคชาธาร ท่าฉาง ท่าฉาง
39 โรงเรียนวัดอินทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
40 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ท่าฉาง ท่าฉาง
41 โรงเรียนวัดจันทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
42 โรงเรียนวัดนันทาราม ท่าเคย ท่าฉาง
43 โรงเรียนบ้านคลองวัว ท่าเคย ท่าฉาง
44 โรงเรียนวัดบางปอ ท่าเคย ท่าฉาง
45 โรงเรียนวัดพระพรหม ท่าเคย ท่าฉาง 077-389117
46 โรงเรียนวัดบางคราม ปากฉลุย ท่าฉาง
47 โรงเรียนบ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง
48 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง
49 โรงเรียนบ้านควนรา เขาถ่าน ท่าฉาง 077461214
50 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด เขาถ่าน ท่าฉาง
51 โรงเรียนวัดน้ำพุ เขาถ่าน ท่าฉาง
52 โรงเรียนวัดท่า เสวียด ท่าฉาง
53 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ เสวียด ท่าฉาง 077380270
54 โรงเรียนบ้านกลาง คลองพา ท่าชนะ
55 โรงเรียนบ้านชายท่า คลองพา ท่าชนะ
56 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม คลองพา ท่าชนะ 089-9718628
57 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ คลองพา ท่าชนะ 0935746744
58 โรงเรียนบ้านคลองพา คลองพา ท่าชนะ
59 โรงเรียนบ้านท่าไท คลองพา ท่าชนะ
60 โรงเรียนบ้านหนองสะบ้า คันธุลี ท่าชนะ
61 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ คันธุลี ท่าชนะ 0929665653
62 โรงเรียนบ้านคันธุลี คันธุลี ท่าชนะ
63 โรงเรียนบ้านแหลมดิน คันธุลี ท่าชนะ
64 โรงเรียนบ้านควนสูง คันธุลี ท่าชนะ 077380193
65 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม ท่าชนะ ท่าชนะ
66 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ
67 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ท่าชนะ ท่าชนะ
68 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ ท่าชนะ
69 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ท่าชนะ ท่าชนะ
70 โรงเรียนบ้านศรีพนม ประสงค์ ท่าชนะ
71 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์ ท่าชนะ 077-380181
72 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ
73 โรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ประสงค์ ท่าชนะ
74 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประสงค์ ท่าชนะ 077924547
75 โรงเรียนบ้านคลองรอก ประสงค์ ท่าชนะ 0-7738-0179
76 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม ประสงค์ ท่าชนะ
77 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) ประสงค์ ท่าชนะ 0816317732
78 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ประสงค์ ท่าชนะ 077380180
79 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ประสงค์ ท่าชนะ
80 โรงเรียนวัดมัชฌิมาราม ประสงค์ ท่าชนะ
81 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ประสงค์ ท่าชนะ
82 โรงเรียนวัดอัมพาวาส วัง ท่าชนะ 0-7727-4301
83 โรงเรียนบ้านดินก้อง วัง ท่าชนะ 0-7727-4300
84 โรงเรียนวัดขจรบำรุง วัง ท่าชนะ
85 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สมอทอง ท่าชนะ 0818953952
86 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สมอทอง ท่าชนะ
87 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สมอทอง ท่าชนะ 077381252
88 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สมอทอง ท่าชนะ
89 โรงเรียนวัดพรุศรี พรุไทย บ้านตาขุน 077929024
90 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน พรุไทย บ้านตาขุน
91 โรงเรียนบ้านปากน้ำ พะแสง บ้านตาขุน
92 โรงเรียนวัดพะแสง พะแสง บ้านตาขุน
93 โรงเรียนบ้านตาขุน พะแสง บ้านตาขุน 077397126
94 โรงเรียนบ้านพัฒนา เขาพัง บ้านตาขุน
95 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 เขาพัง บ้านตาขุน
96 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ เขาพัง บ้านตาขุน
97 โรงเรียนบ้านวังขุม เขาวง บ้านตาขุน
98 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เขาวง บ้านตาขุน
99 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำ เขาวง บ้านตาขุน
100 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน 077380197
101 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน 077380197
102 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย คลองชะอุ่น พนม 077-380213
103 โรงเรียนบ้านบางหิน คลองชะอุ่น พนม
104 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น คลองชะอุ่น พนม
105 โรงเรียนบ้านแสนสุข คลองชะอุ่น พนม
106 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม คลองชะอุ่น พนม
107 โรงเรียนบ้านต้นยวน คลองชะอุ่น พนม 077-380207
108 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม
109 โรงเรียนบ้านบางปรุ คลองศก พนม
110 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม คลองศก พนม 077-380211
111 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง คลองศก พนม 077-380203
112 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง ต้นยวน พนม
113 โรงเรียนบ้านเขานาใน ต้นยวน พนม
114 โรงเรียนวัดปากตรัง ต้นยวน พนม
115 โรงเรียนบ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม
116 โรงเรียนบ้านป่าตง ต้นยวน พนม
117 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม พนม 09-3596-9560
118 โรงเรียนวัดพนม พนม พนม 077-399380
119 โรงเรียนบ้านใหญ่ พนม พนม
120 โรงเรียนบ้านลูกเดือน พนม พนม
121 โรงเรียนบ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม
122 โรงเรียนวัดธัญญาราม พลูเถื่อน พนม
123 โรงเรียนบ้านบางโหว่ พลูเถื่อน พนม
124 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ พังกาญจน์ พนม 077-399124
125 โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว พังกาญจน์ พนม
126 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ กรูด พุนพิน
127 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรูด พุนพิน 077401195
128 โรงเรียนบ้านแม่แขก กรูด พุนพิน
129 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตะปาน พุนพิน
130 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ตะปาน พุนพิน
131 โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตะปาน พุนพิน 0833968775
132 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตะปาน พุนพิน
133 โรงเรียนบ้านบนไร่ ตะปาน พุนพิน 077-401026
134 โรงเรียนธีราศรมวิทยาแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
135 โรงเรียนวัดตรณาราม ท่าข้าม พุนพิน 077-311010
136 โรงเรียนปกรณ์พิทยา ท่าข้าม พุนพิน
137 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน 077-311174 / 077-312155
138 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพินแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
139 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ท่าข้าม พุนพิน
140 โรงเรียนบ้านท่าตะเภา ท่าข้าม พุนพิน
141 โรงเรียนบ้านไทรงาม ท่าข้าม พุนพิน
142 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน 077311380
143 โรงเรียนอนุบาลร่ามฤดี ท่าข้าม พุนพิน
144 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา ท่าข้าม พุนพิน
145 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท่าสะท้อน พุนพิน
146 โรงเรียนบ้านนาค้อ ท่าสะท้อน พุนพิน
147 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ท่าสะท้อน พุนพิน
148 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ท่าสะท้อน พุนพิน
149 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ท่าโรงช้าง พุนพิน 077357199
150 โรงเรียนวัดสุวรรณโกฏิ ท่าโรงช้าง พุนพิน
151 โรงเรียนวัดนาคาวาส ท่าโรงช้าง พุนพิน
152 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ท่าโรงช้าง พุนพิน
153 โรงเรียนวัดน้ำรอบ น้ำรอบ พุนพิน
154 โรงเรียนบ้านดอนมะตูม น้ำรอบ พุนพิน
155 โรงเรียนวัดรัษฎาราม บางงอน พุนพิน
156 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง บางงอน พุนพิน
157 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต บางงอน พุนพิน 077-380216
158 โรงเรียนวัดบางงอน บางงอน พุนพิน
159 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ บางมะเดื่อ พุนพิน
160 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล บางมะเดื่อ พุนพิน
161 โรงเรียนบ้านท่าม่วง บางมะเดื่อ พุนพิน
162 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ บางมะเดื่อ พุนพิน
163 โรงเรียนบ้านแท่นแก้ว บางเดือน พุนพิน
164 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม บางเดือน พุนพิน
165 โรงเรียนวัดสระพัง พุนพิน พุนพิน
166 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน พุนพิน
167 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ มะลวน พุนพิน
168 โรงเรียนบ้านชุมแสง มะลวน พุนพิน
169 โรงเรียนอนุบาลกองบิน 7 มะลวน พุนพิน 0-7726-8507
170 โรงเรียนวัดห้วยกรวด มะลวน พุนพิน
171 โรงเรียนวัดบางพลา ลีเล็ด พุนพิน
172 โรงเรียนวัดตรีธาราราม ลีเล็ด พุนพิน 0898662993
173 โรงเรียนบ้านคลองราง ลีเล็ด พุนพิน
174 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ศรีวิชัย พุนพิน 0-7749-1240
175 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม ศรีวิชัย พุนพิน
176 โรงเรียนบ้านอ่างทอง หนองไทร พุนพิน
177 โรงเรียนบ้านยางงาม หนองไทร พุนพิน 077253240
178 โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร พุนพิน
179 โรงเรียนวัดหัวเตย หัวเตย พุนพิน
180 โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม เขาหัวควาย พุนพิน
181 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ เขาหัวควาย พุนพิน
182 โรงเรียนบ้านท่านาง เขาหัวควาย พุนพิน
183 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ตะกุกเหนือ วิภาวดี
184 โรงเรียนวัดอรัญญาราม ตะกุกเหนือ วิภาวดี
185 โรงเรียนสหกรณ์นิคม ตะกุกเหนือ วิภาวดี
186 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง ตะกุกเหนือ วิภาวดี
187 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี
188 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ตะกุกใต้ วิภาวดี
189 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตะกุกใต้ วิภาวดี
190 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น ตะกุกใต้ วิภาวดี
191 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ตะกุกใต้ วิภาวดี
192 โรงเรียนอนุบาลกิตติญาณโสภิต ไชยา
193 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม (พุทธบุตร) ไชยา
194 โรงเรียนพุทธนิคม ตลาดไชยา ไชยา
195 โรงเรียนสารภีอุทิศ ตลาดไชยา ไชยา
196 โรงเรียนวัดชยาราม ตลาดไชยา ไชยา
197 โรงเรียนบ้านตะกรบ ตะกรบ ไชยา
198 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ตะกรบ ไชยา
199 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ตะกรบ ไชยา
200 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร ทุ่ง ไชยา
201 โรงเรียนบ้านหนองมน ทุ่ง ไชยา
202 โรงเรียนบ้านนาแค ทุ่ง ไชยา
203 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ปากหมาก ไชยา
204 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปากหมาก ไชยา 077380240
205 โรงเรียนบ้านนา ปากหมาก ไชยา
206 โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ปากหมาก ไชยา 077-270040
207 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ปากหมาก ไชยา
208 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ปากหมาก ไชยา
209 โรงเรียนวัดเววน ป่าเว ไชยา
210 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป่าเว ไชยา
211 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ป่าเว ไชยา
212 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง ป่าเว ไชยา 077380250
213 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ป่าเว ไชยา
214 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ พุมเรียง ไชยา
215 โรงเรียนบ้านแหลมทราย พุมเรียง ไชยา
216 โรงเรียนวัดพุมเรียง พุมเรียง ไชยา
217 โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) พุมเรียง ไชยา
218 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เลม็ด ไชยา
219 โรงเรียนวัดจาย(สุทธบูรราษฎร์) เลม็ด ไชยา
220 โรงเรียนวัดรัตนาราม เลม็ด ไชยา
221 โรงเรียนบ้านไทรงาม เลม็ด ไชยา
222 โรงเรียนอนุบาลเพชรผดุงเวียง เวียง ไชยา
223 โรงเรียนบ้านสามสัก เวียง ไชยา
224 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา
225 โรงเรียนบ้านทือ โมถ่าย ไชยา
226 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โมถ่าย ไชยา
227 โรงเรียนวัดสุทธาวาส โมถ่าย ไชยา