โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุพิทยา แก้วมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0878914207
อีเมล์ : nuisuphitthaya@gmail.com

นางสาวนัฐกานต์ สุขย้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0968850382
อีเมล์ : rayzii.nat@gmail.com​