โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ค. 65 ถึง 30 พ.ค. 65
กำหนดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์