โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม “เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม” (อ่าน 45) 17 ก.ย. 65
กิจกรรม สร้างคนดีให้บ้านเมือง (อ่าน 75) 31 ส.ค. 65
กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 99) 17 ส.ค. 65
กิจกรรม ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 121) 12 ส.ค. 65
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม ได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม (ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (อ่าน 111) 03 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางสิรามล สงแทน ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (อ่าน 104) 03 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรุณี มงคล ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระภาษาไทย (อ่าน 100) 03 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจมจิรา สิงหะพล ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ (อ่าน 95) 03 ส.ค. 65
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 112) 27 ก.ค. 65
กิจกรรม กีฬาสีภายในประชาเกมส์ ครั้งที่5 (อ่าน 132) 22 ก.ค. 65
การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม (อ่าน 124) 19 ก.ค. 65
กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง (อ่าน 114) 19 ก.ค. 65
กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 85) 11 ก.ค. 65
พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวฯกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ เข้ามอบของเล่น หนังสือสำหรับเด็กและอุปกรณ์ต่างๆ (อ่าน 85) 08 ก.ค. 65
กิจกรรมจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 72) 07 ก.ค. 65
กิจกรรม นำเสนอรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย (อ่าน 68) 07 ก.ค. 65
กิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 82 ปี โรงเรียนวัดประชาวงศาราม (อ่าน 104) 04 ก.ค. 65
กิจกรรม วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 105) 01 ก.ค. 65
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (อ่าน 122) 24 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 98) 24 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 94) 24 มิ.ย. 65
กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 99) 17 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (อ่าน 114) 02 มิ.ย. 65
ร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 (อ่าน 107) 31 พ.ค. 65
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด (อ่าน 106) 30 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 109) 30 พ.ค. 65
การร่วมกิจกรรมงานไหว้ครู และทำบุญรอบปี พระครูชัยวงศ์วุฒิคุณ (อ่าน 106) 27 พ.ค. 65
กำหนดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 103) 25 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 101) 25 พ.ค. 65
การรับมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 94) 23 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 175) 20 พ.ค. 65
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน (อ่าน 97) 20 พ.ค. 65
การรับมอบหนังสือห้องสมุด (อ่าน 79) 19 พ.ค. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 80) 17 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 108) 16 พ.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 79) 16 พ.ค. 65
ประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม Line กลุ่มห้องเรียน (อ่าน 125) 19 เม.ย. 65
การร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ด.ช.เปรมกิตต์ สิงหเดโช (อ่าน 90) 18 เม.ย. 65
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 113) 05 เม.ย. 65
ยินดีต้อนรับครู กนกวรรณ สถาพรหม (อ่าน 119) 01 เม.ย. 65
การนำเสนอการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 123) 01 เม.ย. 65
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 118) 01 เม.ย. 65
การใช้สถานที่ทดสอบโดรนการเกษตร (อ่าน 101) 30 มี.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 107) 30 มี.ค. 65
การเยี่ยมนักเรียนที่ติดเชื้อ โควิด-19 (อ่าน 98) 28 มี.ค. 65
การทดสอบ NT นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 89) 18 มี.ค. 65
การมอบของที่ระลึกให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (อ่าน 85) 18 มี.ค. 65
การประชุมเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 81) 14 มี.ค. 65
การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (อ่าน 86) 11 มี.ค. 65
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ ว PA และรายงานการปฎิบัติงาน (อ่าน 93) 08 มี.ค. 65