โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
        บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดังนี้
 
  ที่        เลขประจำตัวสอบ                          ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
  ๑               ๐๐๐๐๑   นายอภิสิทธิ์ อินทศรี  
 
 
 
              กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
   ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชาวงศาราม รายละเอียดดังนี้
             - เวลา ๐๙.๐๐ น.                    รายงานตัว
             - เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๒๐ น.       สอบปฏิบัติการสอน
             - เวลา ๑๐.๔๕ น.                    สอบสัมภาษณ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 99 ครั้ง