โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประชาวงศาราม “เรื่องการเข้าถึง Platform ระบบ MOE Safecy Center (สถานศึกษาปลอดภัย)
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
“เรื่องการเข้าถึง Platform ระบบ MOE Safecy Center (สถานศึกษาปลอดภัย)สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ปกครอง สามารถแจ้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น ภัยด้านความรุนแรง ภัยจากอุบัติเหตุ ภัยจากการละเมิดสิทธิ์ และภัยสุขภาพทางกายและจิต เข้ามาให้หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการรับรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งานและสมัครสมาชิกได้ 4 ช่องทางดังนี้ 
✨1. Application : MOE Safety Center
✨2. Website : www.moesafetycenter.com
✨3. call center : 0-2126-6565
✨4.Line : @MOESafetyCenter       
 
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 66 ครั้ง