โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล 2-ชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยการพบปะ นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน ครูประจำชั้น และการรับทุนการศึกษานักเรียนที่ประพฤติตนดี รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 32 ครั้ง