โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวจันทวดี  เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ครูพี่เลี้ยง รับมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จากอาจารย์มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 28 ครั้ง