โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ตำบลกรูด
วันที่ 14 เมษายน 2566 นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ตำบลกรูด ณ วัดประชาวงศาราม ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2566,18:29   อ่าน 49 ครั้ง