โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
การสอบ RT ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 20 กุมภาผันธ์ 2566 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม ได้ดำเนินการประเมินความสามารถดันการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 22 คน.
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,09:47   อ่าน 46 ครั้ง