โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
การสอบ 0-NET ณ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
การสอบ 0-NET ณ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดประชาวงศารามได้ทำหน้าที่เป็นสนามสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอขอบพระคุณ ท่น ผอ.เลอศักดิ์ รัชฌาการ ผอ.สพป.สฏ.2 หัวหน้าสนามสอบ ประธาน
เครือข่ายพุนพิน 2 หัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ คณะครู และ นักเรียน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการสอบระดับชาติครั้งนี้
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2566,22:11   อ่าน 44 ครั้ง