โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
สารขอขอบคุณผู้มาช่วยเหลือ
นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศารามพร้อมด้วยคณพครูโรงเรียนวัดประชาวงศารามขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและทีมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การจัดเตรียมความพร้อมการรับการประเมินสถานศึกษาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,21:55   อ่าน 49 ครั้ง