โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสำราญ สอนด้วง นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด พร้อมคณะ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ที่เรียนดี มีความประฟฤติเรียบร้อยมีจิตอาสา จำนวน 5 ทุน โดยมี นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางมลฤดี อ่อนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,09:01   อ่าน 12 ครั้ง