โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
วันครู 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”
วันที่ 16 มกราคม 2566  ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียน วัดประชาวงศารามได้เข้าร่วมงานวันครู โดยมี นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 ภายใต้หัวข้อแก่นสาระ "พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566,09:25   อ่าน 12 ครั้ง