โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดประชาวงศารามนำโดย นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการ  นางมลฤดี อ่อนทอง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรม  วันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เฉลิมฉลองตามโอกาส อีกทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และเกียรติบัตรเด็กดีศรีประชา ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งคุณครูวรรณธณีย์ คำหวาน คุณศิริมา แสงมณี   ที่ร่วมสนับสนุนโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2566,09:26   อ่าน 16 ครั้ง