โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายพระพร ตั้งจิตอธิฐานและสวดมนต์บท โพชฌังคปริตร
กิจกรรมถวายพระพร ตั้งจิตอธิฐานและสวดมนต์บท "โพชฌังคปริตร"
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม นำโดยนางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางมลฤดี อ่อนทอง รองผู้จำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมใจกันจัดกิจกรรมถวายพระพร ตั้งจิตอธิฐานและสวดมนต์บท 'โพชฌังคปริตร"ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,10:45   อ่าน 32 ครั้ง