โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประชาวงศาราม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม นำโดย นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางมลฤดี อ่อนทอง รองผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทน นักเรียนเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดประชาวงศาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2565,12:53   อ่าน 28 ครั้ง