โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม นำโดย นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยนางมลฤดี อ่อนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมเดินทางเพื่อไปส่ง นางอรุณี มงคล ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทางโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,12:09   อ่าน 30 ครั้ง