โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม หิ้วปิ่นโตไปวัดและมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีประชา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประชาวงศารามร่วมกันแต่งชุดขาวเนื่องในวันพระ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้นำปิ่นโตไปวัด และทำกิจกรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วัดประชาวงศาราม อีกทั้งในภาคบ่าย นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม นางมลฤดี อ่อนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศารามและคณะครู ร่วมกันมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีประชา และมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,11:26   อ่าน 28 ครั้ง