โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม มอบหมายให้ นางมลฤดี อ่อนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมเดินทางเพื่อไปส่ง นางสิรามล สงแทน ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และนางสาวเจมจิรา สิงหะพล ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านเตาปูน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทางโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,11:09   อ่าน 37 ครั้ง