โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม สร้างคนดีให้บ้านเมือง
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม นำโดยนางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู
คณะวิทยากรภายนอกและนักเรียน โดยนายสำราญ สอนด้วง นายก อบต.กรูด
ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรม "สร้างคนดีให้บ้านเมือง" ประกอบไปด้วย
กิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรม กิจกรรมถอดบทเรียน"ห้องเรียนสีขาวของพวกหนู"
ฐานการเรียนรู้ (กฎหมายที่ควรรู้ อันตรายจากสิ่งเสพติด ธรรมะกับวัยรุ่น
ประวัติศาสตร์ชาติไทย นันทนาการ ระบายสีกระปุกออมสิน ปริศนาคำทาย)
กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,07:33   อ่าน 43 ครั้ง