โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม นำโดยนางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด "ลูกเสือไทย" และแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยประธานในพิธี ได้ถวายเครื่องสัการะและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเดินสวนสนาม และกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน และเสียสละ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:50   อ่าน 34 ครั้ง