โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันศุกร์ ที่ 24 เดือนมิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนวัดประชาวงศารามพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนได้จัดกิจกรรมขบวนต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 ขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียน เกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,17:00   อ่าน 28 ครั้ง