โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 2565
วันที่ 31 พ.ค. 65 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ณ โรงเรียนน้ำรอบวิทยาคม โดยร่วมทำกิจกรรมตอบปัญหาเรื่องบุหรี่ สุราและยาเสพติด กิจกรรมเขียนเรียงความ กิจกรรมประกวดบูทนิทรรศการ และด.ญ.บัณฑิตา อินทรกำเหนิด ได้รับทุนการศึกษา 1000 บาทจากเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,22:25   อ่าน 23 ครั้ง