โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
การรับมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนครูวิชาการ ครูพี่เลี้ยง รับมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากอาจารย์มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,22:23   อ่าน 16 ครั้ง