โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประชาวงศารามทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดโบสถ์ และบริเวรวัดประชาวงศาราม เพื่อเตรียมการการจัดงานวัด ในวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2565

โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2565,22:21   อ่าน 16 ครั้ง