โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศารามพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีในบรรยากาศที่อบอุ่น สร้างความทรงจำที่ดีของครูและนักเรียน

โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2565,12:07   อ่าน 18 ครั้ง