โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับครูกนกวรรณ สถาพรหม
นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม และคณะครูให้การต้อนรับข้าราชการครูคนใหม่ นางสาวกนกวรรณ  สถาพรหม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มาดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 เมษายน 2565 ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยความอบอุ่น และความเป็นกัลยาณมิตร
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,12:04   อ่าน 25 ครั้ง