โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
การประเมินความพร้อมด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1การศึกษา 2564

วันที่ 3-4  มีนาคม 2565  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดำเนินการประเมินความพร้อมด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1การศึกษา 2564

 

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2565,11:32   อ่าน 19 ครั้ง