โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 งานบุคลากร โรงเรียนวัดประชาวงศารามจัดกิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เรื่องการสร้างใบงานมีชีวิต Live wokesheets และสร้างเกมส์ Wordwall

 

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 242 ครั้ง